Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2017

rasko
Poszedłem na kawę. właśnie składałem zamówienie, kiedy spostrzegłem starca siedzącego samotnie w kącie.
To była duża kawiarnia, ale miałem wrażenie, że to jest jego miejsce, codziennie. Kelnerka przyniosła mu filiżankę kawy i wtedy dopiero zobaczyłem jego ręce. Maris, on miał najgorszy przypadek paraliżu albo choroby parkinsona, jaki w życiu widziałem - ręce tak mu się trzęsły, że zupełnie nie mógł nad nimi zapanować; nie było mowy o tym, żeby ten człowiek podniósł do ust filiżankę i nie wylał wszystkiego na siebie. Ale on się śmiał ! Jakby miał jakąś wielką sztuczkę w zanadrzu i zaraz chciał ją zademonstrować. Wyobraź sobie, że tymi swoimi trzęsącymi się rękami sięgnął za pazuchę i wyjął słomkę.
- Słomkę?
- Tak! Wielką, długą, żółtą słomkę i wrzucił ją wprost do filiżanki; wiesz, co mi  się najbardziej w tym podobało? Że kiedy pociągnął przez słomkę, rozejrzał się wokoło z tak dumnym uśmiechem, jakby chciał całemu światu ogłosić, że żadne, nawet najbardziej pokrzywione ręce nie są w stanie powstrzymać go od picia kawy. Wiesz, co mnie uderzyło? Że muszę o tym opowiedzieć właśnie tobie - częściowo dlatego, że ostatnio mam ochotę mówienia tobie o wszystkim, ale częściowo dlatego, że ty jesteś moją słomką, Maris. Bez ciebie, wiem to teraz, nie byłbym w stanie..
- Napić się kawy - zachichotała Maris.
- Napić się życia; zanim ciebie poznałem, miałem właśnie takie roztrzęsione ręce.
— Jonathan Carroll – Śpiąc w płomieniu
rasko
6347 a06f
Reposted fromhormeza hormeza viastonerr stonerr
rasko
2075 04cf 500
great party table
Reposted frombecurious becurious viastonerr stonerr
rasko
3118 d7c8
Reposted fromwonderwoman wonderwoman viasucznik sucznik

February 22 2017

rasko
rasko
rasko
rasko
0629 3f3a 500
rasko
2603 cc15
rasko
Reposted fromu-dit u-dit viakokoloko kokoloko
rasko
9666 74c7
Reposted fromdangerspouse dangerspouse viakokoloko kokoloko

February 21 2017

rasko
Reposted frommondomg mondomg viasucznik sucznik
rasko
1501 edd5
Reposted fromrol rol viastonerr stonerr
rasko
8233 413e
Andrzej Kotański "Wiersze o moim psychiatrze"
rasko
4051 3e92
Reposted frommaldo maldo viamatt2106 matt2106
rasko
6135 456f
Reposted fromfelicka felicka viastonerr stonerr
rasko
Let things be, let yourself be, let everything be and accept it as it is. Nothing more. Nothing less.
— James J. Frey, A Million Little Pieces
Reposted frommslexi mslexi viastonerr stonerr
rasko
5146 6a76
Reposted fromtutajjula tutajjula viamatt2106 matt2106

February 19 2017

rasko
Reposted fromjasminum jasminum viastonerr stonerr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl