Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 27 2017

rasko
3274 b432 500
Reposted fromsucznik sucznik
rasko
3296 ae9d 500
Reposted fromkwiatosz kwiatosz viasucznik sucznik
6399 766d

jdjdgray:

No time to explain lets go

Reposted fromdmd0313 dmd0313 viasucznik sucznik
rasko
2392 5ca1 500
Reposted fromsargon sargon viaovtza ovtza
rasko
8007 940f 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasucznik sucznik
rasko
8565 7f5c
Reposted fromSzczu Szczu viasucznik sucznik
rasko
2141 7f65
Reposted frompiehus piehus viakookinkid kookinkid

April 26 2017

rasko
5298 ae03 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind
rasko
To już będzie 5 lato bez Ciebie.
2918 5afd
Reposted fromAmericanlover Americanlover vialavie lavie
rasko
W srebrzyste pola chciałbym z Tobą iść i marzyć cicho o nieznanym bycie, w którym byś była moją samotnością, i w noc tę prześnić całe moje życie.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz, Szewcy
rasko
2635 4ca4
Reposted fromproddy proddy viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
rasko
Puść się tego, czego tak kurczowo trzymasz się myślami. Po prostu puść.
— Beata Pawlikowska "Rok dobrych myśli 2014"
Reposted frompastelina pastelina viasoulwax soulwax

April 25 2017

rasko
5386 0554 500
Reposted fromnaelienn naelienn viasoulwax soulwax
rasko
Niezależnie od tego, co zdarzyło się w Twoim życiu i w jak wielkiej rozsypce jesteś - zawsze jest czas na odniesienie sukcesu, odmienienie swojego losu, znalezienie nowej i lepszej drogi. Spróbuj tylko. Od teraz. Zacznij realizować marzenia. Zmień swoje myśli i przystąp do działania. Zrób cokolwiek dobrego dla siebie i tylko dla siebie. Napraw w sobie to, co wymaga naprawy. Pokochaj siebie na nowo z każdą chwilą. Ciesz się życiem w Twojej skórze.
Reposted fromiamstrong iamstrong viasoulwax soulwax
rasko
1052 6088
Reposted fromscorpix scorpix viasoulwax soulwax
rasko
0566 4180
8580 5d53 500

boyirl:

Graziano Locatelli

Reposted fromfuckblack fuckblack viasoulwax soulwax
rasko
Reposted frombvd bvd viasoulwax soulwax
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl