Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 07 2019

rasko
6035 4049 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viametafnord metafnord
rasko
7238 deb0 500
Reposted fromtotal1ty total1ty viagogullo77 gogullo77
rasko
6710 7b32 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viacrux crux
rasko
Nie myśl o tym, jak długą drogę masz przed sobą. Nie mierz odległości między startem a metą. Takie rachuby powstrzymają cię przed zrobieniem następnego małego kroczku. Jeśli chcesz zrzucić 20 kilogramów, zamawiasz sałatkę zamiast frytek. Jeśli chcesz być lepszym przyjacielem, odbierasz telefon, zamiast go wyciszać. Jeśli chcesz napisać powieść, siadasz i zaczynasz od jednego akapitu. Boimy się poważnych zmian, ale zazwyczaj mamy dość odwagi, żeby zrobić następny, właściwy krok. Jeden nie-wielki krok, a potem kolejny. To wystarczy, żeby wychować dziecko, zdobyć dyplom, napisać książkę, spełnić swoje najśmielsze marzenia. Jaki powinien być Twój następny, właściwy krok? Nieważne, o co chodzi – po prostu zrób to.
— Regina Brett
Reposted fromwabnicu wabnicu viagraywall graywall
rasko
Może prawdziwa miłość jest kwestią decyzji. Decyzji o daniu komuś szansy. Poświęceniu się dla kogoś, bez oglądania się na możliwość cofnięcia wszystkiego albo na to czy ktoś Cię zrani, albo czy on jest tym jedynym.
Może miłość nie jest czymś co Ci się przydarza.
Być może to coś, co musisz wybrać. 
— "Love and Other Disasters" (2006
Reposted fromlovvie lovvie viagraywall graywall

November 06 2019

rasko
1623 184e 500
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viamarysia marysia
rasko
Reposted fromshakeme shakeme viamarysia marysia
rasko
Reposted fromshakeme shakeme viamarysia marysia
rasko
0732 9bda 500
rasko
0891 8a79 500
Reposted fromnyaako nyaako vianiedoskonalosc niedoskonalosc
rasko
1411 bbd7 500
Reposted fromteijakool teijakool vianiedoskonalosc niedoskonalosc
rasko
rasko
9208 5436 500
Reposted fromnajlepsza najlepsza vianiedoskonalosc niedoskonalosc
rasko
1789 07e4 500
Reposted fromphilipp philipp viaovtza ovtza
rasko
8581 ca9e 500
Reposted fromfungi fungi viaKrzychulec Krzychulec
rasko
2838 bc4d 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viacoolekuh coolekuh
rasko
8936 a926 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaeyelyn eyelyn
rasko
2245 d643 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viacoolekuh coolekuh
rasko
5142 0f87 500
Reposted fromPoorpi Poorpi viaovtza ovtza
rasko
5139 89fc 500
Reposted fromPoorpi Poorpi viaovtza ovtza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl